Качество

Качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

“Булгарпластик” ЕООД се ръководи от мисията да превърне клиентите си в свои партньори, като им предоставя винаги продукти и услуги с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности. Целта ни е  професионално и коректно обслужване на клиентите в областта на производството на технически пластмасови изделия Ето защо внедрихме и поддържаме система за управление на качеството по международния стандарт ISO EN 9001:2015.

Ние се стремим да засилим и разширим търговските си позиции, като поставяме акцент на качеството на продуктите, разширяване на продуктовата гама и коректното обслужване, изграждане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори, насърчаване и  подкрепа за професионалното развитие на своите сътрудници.

Това наше виждане определя последователното осъществяване на дейността ни чрез конкретизирането на същинските  му цели.Качеството за нашето предприятие е сумата от всички изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

Всички процеси в нашето предприятие последователно са ориентирани към качеството. Основание за това са:

Всеки сътрудник трябва да е наясно, че тази система не е закостеняла, а винаги ще се предизвикват процеси на адаптиране, когато нашият пазарен сегмент, новите продукти, външните предизвикателства и повишаването на ефективността изискват промяна на процесите. За целта всички сътрудници са призовани да изпълнят тази система с живот и да подпомагат усъвършенстването и.

Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели: